• Τηλεφωνική υποστήριξη..
  • Μεταφορές χρηματοκιβωτίων.
  • Συμβουλές και οδηγίες για εγκαταστάσεις χρηματοκιβωτίων.
  • Κατασκευή κλειδιών πασπαρτού (μονό για χρηματοκιβώτια ξενοδοχείων).
  • Μελέτες και σχεδίαση δικτύου χρηματοκιβωτίων με ελεγχόμενη πρόσβαση.
  • Εγκατάσταση χρηματοκιβωτίων, πακτώσεις με εσωτερική στήριξη από μπουλόνια ασφαλείας.
  • Επισκευές χρηματοκιβωτίων, αντικαταστάσεις κλειδαριών και μηχανικών ή ηλεκτρικών συνδυασμών.
  • Συμβουλές και υποδείξεις για βέλτιστη συνεργασία του συστήματος συναγερμού με το χρηματοκιβώτιο.
  • Διαρρήξεις χρηματοκιβωτίων, για περιπτώσεις απώλειας προσωπικών κωδικών ή κλειδιών.
  • Διαρρήξεις χρηματοκιβωτίων, για περιπτώσεις βλαβών του συστήματος ανοίγματος.

Φωτογραφίες διαρρηγμένων χρηματοκιβωτίων